2 BYA i Olden   Foto: Håvard Nygård

2 BYA i Olden Foto: Håvard Nygård

Relevant og praksisnær læring

Vg2 Byggteknikk er godt i gang med Klubbhuset i Olden. Lærerikt og motiverande prosjekt.