korona

Rettleiing om smitteverntiltak

Rettleiing og føringer til elevar, tilsette og foreldre når det gjeld drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. Sjå rettleiaren her