Rosa dag 2017   Foto: Stryn vidaregåande skule

Rosa dag 2017 Foto: Stryn vidaregåande skule

Rosa dag

Rosa kle, rosa  kaker og konkurranser i lunchen. Inntektene frå salet gikk til brystkreftsaka. Flotte og flinke ungdommar!