Stryn vidaregåande skule

Russefeiring


Det er tid for russefeiring.
For å ivareta opplæringa framover mot eksamen er det viktig å orientere seg og kva roller og ansvar den enkelte har.
Les meir om russefeiring og skulen si rolle på neste side.