Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Service og samferdsel/Dei ulike yrka/Salsfaget

Salsmedarbeidar med fagbrev

Aktuelle arbeidsstader

Salsmedarbeidarar jobbar i ei rekkje private og nokre offentlege verksemder.

Sentrale arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsområde er

  • marknadsstrategi, marknadsføring og salsarbeid
  • ulike salsmetodar (telefonsal, nettsal, direktesal, meirsal, gjenkjøp)
  • kommunikasjon og sosial samhandling
  • bruk av teknologiske hjelpemiddel
  • inngåande kunnskapar om bedrifta sine produkt

Personlege eigenskapar

Ein salsmedarbeidar må vere kunde- og serviceorientert, blid og høfleg, kunne ta initiativ, arbeide kreativt og planmessig, både sjølvstendig og saman med andre. God kommunikasjonsevne og sosial dugleik er avgjerande kvalitetsfaktorar. Du bør vere ryddig, ha økonomisk sans og gode språkkunnskapar.