Skidag


Torsdag 3.mars vert det skidag for elevar og tilsette på¨Stryn vidaregåande skule.

Sjå bilder på neste side!

s

s