Stryn vidaregåande skule

"Skolen i digital utvikling"


Smarte digitale læremidler, deling og infrastruktur.
På neste side kan du lese gullkorn fra Skolelederkonferansen "Skolen i digital utvikling" 13. og 14.november på Lillestrøm.

Torsdag 13. november
09.00 Registrering - Utstilling - Kaffe
10.00 Velkommen
10.10 Skole- og klasseledelse i et nytt digitalt landskap: Nettskyer, mobil læring, MOOC
10.45 Fra digitale læremidler til innovasjon i næringslivet
11.30 Pause - Utstilling - Kaffe
12.00 Parallelle sesjoner 1
1A: Digital utvikling i skolen, ledes den av rektor?
1B: Den virtuelle matematikkskolen
1C: Nettbrett og interaktiv tavle – samhandling i klasserommet
1D: Ledelse og bruk av sosiale medier i en organisasjon
1E: Digitale strategiplaner anno 2014: Waschera?
12.45 Lunsj
14.00 Plenum: Er fremtiden her? Læremidler for en bedre skole
15.00 Pause - Utstilling - Kaffe
15.20 Parallelle sesjoner 2
2A: Er fremtiden her? workshop med utgangspunkt i plenum
2B: Gratis programvare for den ikke alt for erfarne IKT-pedagog
2C: Lærerens profesjonelle utvikling
2D: Hva skjer når lederne blir "venner"?
2E: Hva etterspørres av kompetanse i arbeidslivet og hvorfor videregående opplæring er viktig
16.05 Pause - Utstilling - Kaffe
16.15 Plenum: Lederverktøy – klokskap eller tvangstrøye?
Fredag 14. november
09.00: Fra visjoner til implementering – hva skal til for å lykkes?
09.35: Learning-centred leadership
10.30 Pause - Utstilling - Kaffe
11.00 Parallelle sesjoner 3
3A: Learning-centred leadership oppfølging av plenum
3B: Fremtidens skole: Kompetanser og fag
3C: Muligheter og utfordringer knyttet til elevers læring med IKT
3D: Utvidet forsøk med internett under eksamen i videregående skole
3E: Aschehoug - Digitale lærebøker til skolen
11.45 Pause - Utstilling - Kaffe
12.15 Plenum: "Et gangs digitalt menneske?"
13.00 Pause - Utstilling - Kaffe
13.15 Plenum: Skole og/eller skjerm? Hva driver fram og hva henger etter?