Stryn vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Skuledagen

Skuledagen ved Stryn vidaregåande skule

Arbeidsøkter på 80 minutt

Skuledagen ved Stryn vidaregåande skule er inndelt i fire arbeidsøkter på 80 minutt kvar. Ein del av tida kan nyttast til formidling, men elles vil det vere tid til arbeid med oppgåver og andre former for læringsarbeid der du som elev er aktiv.

Skuledagen
08.55-10.15 Undervisning og læring
10.15-10.30 Friminutt
10.30-11.50 Undervisning og læring
(eller individuell tid)
11.50-12.40 Midttime (lunsj-pause)
12.40-14.00 Undervisning og læring
14.00-14.10 Friminutt
14.10-15.30 Undervisning og læring