Skulehelsetenesta Stryn vidaregåande skule

Informasjon om meningokokksjukdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Vaksine mot meningokokksjukdom

Skulehelsetenesta på Stryn vidaregåande skule
Formål:
Skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og skade, fremme god psykisk og fysisk helse og fremme gode sosiale og miljømessige forhold hos elevane.
· Elevar og personar kring eleven vert oppmoda om å ta kontakt dersom eleven treng oppfølging frå helsesøster.
· Helsesøster kan vise veg vidare ved behov. Dersom eleven har behov for oppfølging frå andre instansar, kan aktuelle samarbeidspartnarar vere skulelege, fastlege, Pedagogisk psykologisk teneste (PPT), Barnevern, Barne –og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), spesialisthelsetenesta. Dette er alltid i samarbeid med eleven.

· Kontaktinformasjon Helsesøster: TineCamilla.Rosenvinge@stryn.kommune.no
Telefon: 57876999
Ulike arbeidsoppgåver i skulehelsetenesta på Stryn vgs:
TID
AKTIVITET
ANSVAR
Gjennom året,
ikkje i skuleferiar.
Fast kontortid på skulen tysdag 09-12: Individuelle samtaler ved behov
Helsesøster
Gjennom året
Tverrfagleg samarbeid:
Spes.ped. møter
Ansvarsgruppemøter
Anna samarbeid
Skuleleiing
Spes.ped, miljøkoordinator, rådgjevar, lærarar, helsesøster, PPT
August- sept.
Informasjon i 1.klasse om skulehelsetenesta.
Helsesøster
Okt.
VIP-prosjekt 1.kl: Helsesøster svare på spørsmål frå elevane om psykisk helse.
Klasselærar, rådgjevar
Mars
Informasjon til russen
Miljøkoordinator, Helsesøster-evt.Lege
Politi
Januar
Informasjon om meningokokk vaksine 17-19 åringar
Helsesøster, evt lege
April
Del av folkehelsearbeidet: Frukt, grønt, tobakk og vanndag. Markeing i fellesarealet.
Miljøkoordinator, Folkehelsekoordinator, Tannhelseteneta,
Helsesøster
Evt.
Delta på foreldremøter, personalmøter
Skuleleiinga