Skulemiljøutval

Val av skulemiljøutval for skuleåret 2020-21 vert gjort ved skulestart.

Skulemiljøutval

  • Har fokus på arbeidsmiljøet til elevane
  • Bestar av 3 representantar frå elevrådet (elevane skal vere i fleirtal)
  • Rektor (representerer fylkeskommunen)
  • Ein valt representant frå dei tilsette
  • Skulemiljøutvalet på Stryn vidaregåande skule fungerer også som skuleutval

Skuleutvalet

  • Styringsorgan for den vidaregåande skule
  • Bestar av representantar frå dei tilsette og fylkeskommunen, rektor og til elevrepresentantar valt av elevrådet
  • Utvalet har rett til å uttale seg jeg alle saker som gjelder skulen
  • På Stryn vidaregåande skule er skulemiljøutvalet også skuleutvalet.