Søke skuleplass og læreplass


Det vert høve til å søkje på www.vigo.no frå torsdag 7. januar.
Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 ligg på www.vilbli.no.


Søkjarhandbok skuleåret 2016-2017

Søknadsfristar for skuleåret 2016-2017.

1. februar

a) har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § 6-19 og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35

b) har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12

c) er nyleg komne til Noreg

d) har rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova § 3-9

e) søkjer om individuell behandling etter § 6-25 og § 6-38.

1.mars

Alle andre med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1.

Søkjarar som berre nyttar vedleggskjema 2 «Melding om tilpassa opplæring», som går til skulen som er første ønske, har søknadsfrist 1.mars.