Stryn vidaregåande skule

Søknad til vidaregåande opplæringskuleåret 2015-16


Frå veke 2 er det muleg å søkje vidaregåande opplæring gjennom www.vigo.no.
Det er laga søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.
Søking til vidaregåande opplæring
Her er lenkja til «Søkjarhandbok Skuleåret 2015-2016» i både PDF og ISSUU-format.
Søkjarhandboka er berre i nettutgåve.


Søknadsfrist:
A. Søkjarar med fortrinnsrett etter opplæringslova § 6-17 mandag 2. februar
B. Søkjarar som søkjer om rettar til spesialundervisning etter § 5.1 i opplæringslova
C. Minoritetsspråklege søkjarar
Søknadsfrist:
• Ordinær skule/ læreplass
• Siste frist for registrering på vigo.no er kl. 23.50 mandag 2. mars
• Søknad på papir må vere post stempla seinast 3. mars