Stryn vidaregåande skule

Spennande og lærerik praksisveke


Frank og Zabi som er elevar på VG2 Sal, service og sikkerheit har denne veka hatt arbeidspraksis hos Securitas i Bergen.
Dei to gutane som fordjupar seg i Sikkerheitsfaget har denne veka fått delteke i mange spennande oppgåver blandt anna på Flesland Lufthavn, på ulike utrykkingar og rutineoppdrag.

Faglærar i Sikkerheitsfaget Petter Løvdahl var i Bergen og besøkte elevane på onsdag. Dette var og ei spennande og lærerik oppleving, og han er svært nøgd med at gutane har fått mulegheiter til å praktisere hos Securitas i Bergen.
Elevane har vore med vektarar på ymse oppdrag og fått innsyn i at det finnes mange og utfordrande jobbar i dette yrket. Dei har vore innom som billettkontrollørar på Bergen stasjon, kunstmuseum, på utrykking, inne på hovudkontoret på Storetveit og Bergen lufthamn. I det heile mange nye inntrykk for dei som har bestemt seg å ta si læretid og utdanning i sikkerheitsfaget.
Vi ved Stryn vidaregåande skule er svært glade for å ha fått til dette samarbeidet med Securitas, då det er stor trong for læreplassar i dette yrket. Det er viktig at vi klarar å vise dette for våre elevar.


Læreplass og Fagbrev i Securitas
Securitas AS ser det som en viktig oppgave å gi lærlingplass til de som ønsker fagbrev og karriere innen sikkerhetsfaget.
Hvordan få lærlingplass?
Aktuelle kandidater innkalles til intervju og blir vurdert på lik linje med inntak av vanlige vektere. Etter uttak skrives det kontrakt med lærlingkandidatene for 2 år.
Krav til lærlingkandidatene
De som ønsker plass som lærling i Securitas må ha gjennomført og bestått eksamen i Salg, service og sikkerhet. Lærlingen må i tillegg være fylt 18 år før de kan starte lærlingkontrakten.
Opplæring og verdiskapning
I utgangspunktet består de 2 årene av et år med opplæringstid og et år med verdiskapningstid. Opplæringstid vil si at kandidaten skal gjennom et allsidig program med teori og praktisk trening i samarbeid med de utøvende avdelingene og opplæringsavdelingen i Securitas. Verdiskapningstid vil si at lærlingen tjenestegjør som en vanlig fakturerbar vekter. I stedet for å skille de 2 årene i opplæringstid og verdiskapningstid har Securitas AS i Oslo valgt en løsning med 50/50 opplæring og verdiskapning over 2 år. Fordelen med dette er at opplæring kan gis i henhold til opplæringsplan og deretter kan lærlingen praktisere teorien. Securitas opplæringsavdeling vil i tillegg ta lærlingen ut av tjeneste for å gi tjenesterelaterte oppgaver. Slike oppgaver kan f. eks være å skrive instruks for tjenestestedet uten å bruke eksisterende instruks som mal.
fleslandflesland
Lovpålagt opplæring
Fagbrevkandidaten starter læretiden med å gjennomføre Vekteropplæring trinn 1 og 2. Lærlingen vil deretter bli overført til en avdeling. Etter ca. 5 måneder blir fagbrevkandidaten satt opp på Vekteropplæring trinn 3.
Lønn
Lønn for lærlingen er forhandlet frem i Vekteroverenskomsten. Første læreår i bedrift får kandidaten 40% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Det andre året får fagbrevkandidaten/lærlingen 60% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider. Nattillegg, helgetillegg og andre tillegg godtgjøres med 50% av satsene. Fagbrevkandidatene opparbeider ikke ansiennitet i kontraktsperioden.
Forventet kompetanse
Etter 2 år som lærling vil opplæringsavdelingen melde kandidatene opp til fagprøve. Fagprøven går over to dager med en teoretisk del og en praktisk del. Våre forventninger til en fagvekter er at de skal kunne beherske de forskjellige tjenestegrenene.