Stryn vidaregåande skule

Stortingsrepresentant på besøk i Stryn


Trine Skei Grande kombinerte sine oppdrag med ein kort visit til Stryn vidaregåande skule i dag. Rektor Kirsti Horne ønskte velkommen til Stryn og Stryn vidaregåande skule.

Skei Grande lytta intressert til skulen sine satsingsområde og utviklingsprosjekta innan dei ulike utdanningsprogramma.

Trine Skei Grande
Leder | Stortingsrepresentant (Oslo)


«Det viktigste for en god skole er gode lærere.
Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.»

Venstres leder er bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Overhalla i Nord-Trøndelag. Trine er stortingsrepresentant for Oslo, og sitter nå i sin fjerde periode på Stortinget.

Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

trine

Sats på kunnskap
Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. I dag er det 9000 ufaglærte lærere i norsk grunnskole. Det tar over 30 år før alle lærere får videreutdanning. Det er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap.

Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere mulig­heten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd.

Kilde: Nyhetsbrev frå Venstre