Foto: Fjordingen

Foto: Fjordingen

Stryn vidaregåande er best på gjennomføring

Skulebidragsindikatoren syner at Stryn vidaregåande skule er best i fylket også i år. Vi er ein av tre skular i fylket på studiespes som er betre enn gjennomsnitt, og den einaste på yrkesfag.