Stryn vidaregåande skule

Stryn vidaregåande skule Miljøtfyrårnsertifisert


Fredag overrekte ordførar Sven Flo dokumnetasjonen på at Stryn vidaregåande skule er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.
Alle bedrifter som er sertifisert tilfredstillar krav om: Systemkrav, Arbeidsmiljø, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall, Utslepp av vatn og Estetikk.

miljø