Stryn vidaregåande skule

Stryn vidaregåande skule på TV 2 nyheitene


Fredag kveld var Stryn vidaregåande skule i media. Bakgrunn for merksemda var elevar og foreldre sin aksjon mot ny forskrift i Opplæringslova § 6-5.
Dette har ført til ei omstridt praksisendring og råkar elevar som bytta utdanningsprogram i fjor. Dei mister retten til å forbetre kakakterane sine og må betale 2000 kr per eksamen som privatist.