Stryn vidaregåande skule


Stryn vidaregåande skule har omlag 300 elevplassar og 63 tilsette.


Stryn vidaregåande skule sin visjon:
For deg som vil litt meir!
Skulen sin verdifulle ståstad:
S: Samarbeid og samhandling
T: Toleranse, tryggleik og tillit
R: Respekt og medansvar
Y: Yrke og utdanning
N: Nytenkande og innovativ


leo

200