• Elevar

  Dei fleste får førstevalet!

  3614 søkjarar til vidaregåande opplæring har i dag fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Det er 89 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

 • Foto som syner ein flott sommardag i Olden. Det er blå himmel, i framgrunnen ser i gras og villblomar, og i bakgrunnen - på andre sida av fjorden - ruver fjella. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

  God Sommar!

  Vi ønskjer elevar, foreldre, tilsette og samarbeidspartar gjennom året - Ein riktig God Sommar!

 • Lighthouse

  Inntak skuleåret 2019-2020

  Tidsplan for inntak skuleåret 2019-2020   4. juli - melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak  11. juli - svarfrist første inntak  26. juli - melding om andre inntak   2. august - svarfrist andre inntak   12. august - skulane overtek inntaket  19. august - skulestart Inntakstelefon har nummer 57 63 81 00 og er open frå 1200...

Fleire saker ›