To elevar som gjer kjemiforsøk

Foto: Stryn vgs

Studieorienteringsdag 18.januar

Fredag 18.januar er det studieorienteringsdag med besøk frå høgskular og universitet. Sjå plan for dagen.

STUDIEORIENTERING 2019 VG3 studiespesialiserande          
                 
Dato:  18.jan.2019              
Skole Stryn vgs              
Antall:  60              
                 
  STORE AUDITORIUM              
09:00 - 09:30 Velkomen + informasjon om dagen            
                 
  Kva er høgare utdanning? Valmuligheiter:           
  Gradstruktur Universitet            
  Søknadsprosess Vitenskapelege høgskular          
  Opptakskrav Høgskular             
  Lånekassen Folkehøgskular            
    Forsvaret            
  Studentvelferd Fagskular            
  Studentliv Studiar i utlandet          
                 
                 
09:30 - 09:55 Plenumspresentasjonar Høgskular Tid          
  Høgskulen på Vestlandet HVL 3          
  Handelshøyskolen BI BI 3          
  Folkehøgskolene FHS 3          
  Høgskulen i Volda HiVolda 3          
  Høgskolen i Molde HiMolde 3          
  Forsvaret Forsvaret 3          
  Høgskolen Kristiania HK 3          
                 
                 
10 min Pause for å forflytte seg mellom lokalene            
                 
10:05 - 10:35 Rom Store auditorium Rom 1215 Rom: 1214 Rom 1215-1 Rom: 1202 Rom: 1201 Rom 1203  
  HVL BI Forsvaret FHS HK HiVolda HiMolde  
                 
                 
5 min Pause for å forflytte seg mellom lokalene            
                 
10:40 - 11:10 Rom Store auditorium Rom 1215 Rom: 1214 Rom 1215-1 Rom: 1202 Rom: 1201 Rom 1203  
  HVL BI Forsvaret FHS HK HiVolda HiMolde  
                 
                 
11:10 - 11:30 Lunsj              
11:30 - 12:00 Stands med alle institusjonane            
                 
  STORE AUDITORIUM              
12:00 - 12:25 Plenumspresentasjonar   Tid i min          
  Universitetet i Bergen UiB 3          
  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU 3          
  Universitetet i Agder UiA 3          
  Norges Miljø - og biovitenskapelige universitet NMBU 3          
  Universitetet i Oslo UiO 3          
  Norges Handelshøyskole NHH 3          
  Universitetet i Sørøst-Norge USN 3          
                 
                 
10 min  Pause for å forflytte seg mellom lokala            
                 
                 
12:35 - 13:05 Rom Store auditorium Rom 1201 Rom: 1214 Rom 1203 Rom: 1202 Rom: 1215 Rom 1215-1  
  UiB NTNU UiO NHH NMBU UiA USN  
                 
                 
5 min  Pause for å forflytte seg mellom lokala            
                 
                 
  Rom Store auditorium Rom 1201 Rom: 1214 Rom 1203 Rom: 1202 Rom: 1215 Rom 1215-1  
13:10 - 13:35 UiB NTNU UiO NHH NMBU UiA USN  
                 
                 
  Studieorienteringsdagen vert regna som obligatorisk undervisning. Det blir ført fråver i løpet av dagen.  
                 
 

Siste økt vert vanleg undervisning.

           

 

 

STUDIEORIENTERING 2019

Studiespesialierande Vg1 og yrkesfag Vg2

     
               

Dato:

18.jan.2019

           

Skole

Stryn vgs

           

Antall:

60

           
               
 

STORE AUDITORIUM

           

09:00 - 09:30

Velkomen + informasjon om dagen

         
               
 

Kva er høgare utdanning?

Valmuligheiter:

         
 

Gradstruktur

Universitet

         
 

Søknadsprosess

Vitenskapelege høgskular

         
 

Opptakskrav

Høgskular

         
 

Lånekassen

Folkehøgskular

         
   

Forsvaret

         
 

Studentvelferd

Fagskular

         
 

Studentliv

Studiar i utlandet

         
               
               

09:30 - 09:55

Plenumspresentasjonar Høgskular

Tid

       
 

Høgskulen på Vestlandet

HVL

3

       
 

Handelshøyskolen BI

BI

3

       
 

Folkehøgskolene

FHS

3

       
 

Høgskulen i Volda

HiVolda

3

       
 

Høgskolen i Molde

HiMolde

3

       
 

Forsvaret

Forsvaret

3

       
 

Høgskolen Kristiania

HK

3

       
               
               

10 min

Pause for å forflytte seg mellom lokalene

         
               

1STA

(norsk Endre/samf Bernhard)

           

10:05 - 10:35

Rom Store auditorium

Rom 1215

Rom: 1214

Rom 1215-1

Rom: 1202

Rom: 1201

Rom 1203

 

HVL

BI

Forsvaret

FHS

HK

HiVolda

HiMolde

               
               

5 min

Pause for å forflytte seg mellom lokalene

         
               

1STB

(samf Hans P)

           

10:40 - 11:10

Rom Store auditorium

Rom 1215

Rom: 1214

Rom 1215-1

Rom: 1202

Rom: 1201

Rom 1203

 

HVL

BI

Forsvaret

FHS

HK

HiVolda

HiMolde

               
               

11:10 - 11:30

Lunsj

           

11:30 - 12:00

Stands med alle institusjonene

           
               
 

STORE AUDITORIUM

           

12:00 - 12:25

Plenumspresentasjonar

 

Tid i min

       
 

Universitetet i Bergen

UiB

3

       
 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet

NTNU

3

       
 

Universitetet i Agder

UiA

3

       
 

Norges Miljø - og biovitenskapelige universitet

NMBU

3

       
 

Universitetet i Oslo

UiO

3

       
 

Norges Handelshøyskole

NHH

3

       
 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

3

       
               
               

10 min

Pause for å forflytte seg mellom lokalene

         
               

1STA

(Naturfag Per I)

           

12:35 - 13:05

Rom Store auditorium

Rom 1201

Rom: 1214

Rom 1203

Rom: 1202

Rom: 1215

Rom 1215-1

 

UiB

NTNU

UiO

NHH

NMBU

UiA

USN

   

 

 

 

 

 

 
               

5 min

Pause for å forflytte seg mellom lokalene

         
               

1STB

(Naturfag Leiv A)

           

13:10 - 13:35

Rom Store auditorium

Rom 1201

Rom: 1214

Rom 1203

Rom: 1202

Rom: 1215

Rom 1215-1

 

UiB

NTNU

UiO

NHH

NMBU

UiA

USN

               
               
 

Studieorienteringsdagen vert regna som obligatorisk undervisning. Det blir ført fråver i løpet av dagen.

 
               
 

Elevar på Vg2 yrkesfag avtaler med faglærar/kontaktlærar om det er institusjonar dei ynskjer å få informasjon om.

Tips ein ven Skriv ut