Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering
Elevstyrt skule, elevar frå 3STA underviser 2BYA

Foto: Stryn vgs

Studiespesialisering

Tre år på studiespesialisering gir deg generell studiekompetanse og rett til å studere vidare på universitet og høgskular i Norge og utlandet.

Programområde Realfag

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulegheit til å fylle spesielle opptakskrav ved fordjuping i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søkje ulike studiar ved høgskular og universitet, for eksempel innanfor realfag og medisin og i naturvitskaplege og teknologiske fag.

Er du utforskande og analytisk, liker å eksperimentere og resonnere, kan realfag vere retninga for deg.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse. Det gir grunnlag å søkje dei fleste studium ved høgskular og universitet, for eksempel innan litteratur, kultur, språk, samfunnsfag og økonomi.

Er du interessert i kultur og samfunnsforhold og økonomi eller har anlegg for språk, kan dette vere retninga for deg.

FELLESFAG Studiespesialisering (ST)

 

VG1

VG2

VG3

Norsk

       4        

       4     

    6      

Matematikk

5

3

 

Naturfag

5

 

 

Samfunnsfag

3

 

 

Engelsk

5

 

 

2. framandspråk

4

4

 

Geografi

2

 

 

Historie

 

2

4

Religion

 

 

3

Kroppsøving

2

2

2

Sum timar pr. veke fellesfag

30

15

15

 

I matematikk må ein velje enten P (praktisk) eller T (teoretisk).

I 2. framandspråk må ein velje:

 • Spansk 2 dersom ein har hatt spansk i grunnskulen

 • Tysk 2 dersom ein har hatt tysk

 • Spansk 1 dersom ein har hatt fransk eller andre språk

Dersom ein ikkje har hatt 2. framandspråk i grunnskulen, må ein ha spansk i tre år.

PROGRAMFAG ST

VG2

VG3

REALFAG

Matematikk R1

 5       

Matematikk R2

 5    

Matematikk S1

 5

 

 

Kjemi 1

 5

Kjemi 2

 5

Fysikk 1

 5

Fysikk 2

 5

Biologi 1

 5

Biologi 2

 5

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Økonomistyring

 5

Økonomi og leiing

 5

Sosiologi og sosialantropologi

 5

Politikk og menneskerettar

 5

Internasjonal engelsk

 5

Engelskspr. litteratur og kultur

 5

Samfunnsøkonomi 1

 5

Samfunnsøkonomi 2

 5

Entreprenørskap 1

 5

 

 

ANDRE PROGRAMFAG

Breiddeidrett 1

 5

Breiddeidrett 2

 5

Toppidrett 1

 5

Toppidrett 2

 5

 

Val av programområde og programfag:

 • På Vg2 må elevane velje eit programområde. Enten
  • realfag eller
  • språk, samfunnsfag og økonomi.
 • To programfag frå det valde programområdet, må lesast over to år.
 • I tillegg vel elevene eitt fritt programfag i Vg2 og eitt i Vg3.
 • For elevar som vel matematikk R1 eller S1 utgår fellesfaget i matematikk. Dei 3 veketimane som då fell bort må erstattast av et fritt valt programfag.
 • Alle elevar må ha fag tilsvarande minst 90 veketimar over tre år. I snitt 30 veketimar per skuleår.

 

 

Kontakt

Anita Elisabet Flo
Avdelingsleiar
57 63 86 04
 
Anita Flo