Stryn vidaregåande skule

Tidsplan for ordinært inntak 2014


Vi minner om viktige datoar i sommar:
8. juli blir det sendt melding til alle søkjarane om førsteinntaket.
Svarfristen er 15. juli.
Melding om andreinntaket blir sendt 1.august. Svarfristen er 6.august.
Skulane overtek inntaket 11.august og skulestart er 18.august.

Brosjyre som viser opplæringstilbodet for skuleåret 2014-2015.

For å nytte www.vigo.no må du ha MinID.

MinID er ein personleg, elektronisk ID som gir deg tilgjenge til offentlege tenester på nettet. Det krevst at du identifiserer deg med PIN-kode første gongen.

Første gong du bruker MinID

 • Gå til vigo.no. Du treng
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • PIN-kodar frå kodebrev
 • Registrer deg som brukar med
  • sjølvvalt passord
  • mobilnummer
  • avkryssing for kode på SMS
  • e-postadresseLes meir om korleis du søkjer på vilbli.no.


Neste gong du bruker MinID

 • Gå til vigo.no
 • Logg deg inn med
  • fødselsnummer
  • sjølvvalt passord
  • kode på SMS

Tips
Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS!

MinID - for Vigo informasjonsbrosjyre frå www.difi.no
MinIDs brukarstøtte