Stryn vidaregåande skule

Tidsplan for ordinært inntak - skuleåret 2015 - 16


7. juli - melding blir sendt til alle søkjarane - første inntak
15. juli - svarfrist første inntak
31. juli - melding om andre inntak med svarfrist 5. august.
10. august - skulane tek over inntaket