Utstyr til hurtigtest Covid 19  Foto: Stryn vgs

Utstyr til hurtigtest Covid 19 Foto: Stryn vgs

Pilotprosjektet med hurtigtesting for Covid-19 er no avslutta

Alle vidaregåande skular i Vestland fekk tilbod om å delta i prosjektet i perioden april - mai.

Nøkkeltal etter avslutta prosjekt:

  • Elevar og tilsette ved vgs i Vestland tok totalt 90 110 testar i perioden.
  • Totalt vart det avdekka 14 positive prøver, 13 av desse vart stadfesta positive ved ordinær test i etterkant (pcr).
  • Deltakinga blant elevar som har vore tilgjengelege for testing var 85 %.
  • Ved Stryn vgs tok vi totalt 1447 hurtigtestar. Vi hadde ingen positive prøver.