Stryn vidaregåande skule

Treng du ei ekstra bod eller kanskje ei leikehytte?


Som ein del av opplæringa har elevane på VG1 Bygg- og anlegg bygd ulike små hus / hytter.
Dersom du ønskjer å kjøpe ei eller fleire av disse ta kontakt med Ørjan på telefon: 906 26 904
Sjå bilder på neste side.


3 hytter på ca 7 m2 - Pris 22.000,-
1 hytte på ca 10 m2 - Pris 24.000,-
1 hytte på ca 10 m2 - Pris 20.000,-

ba hytte

ba hytter

ba hytter