To elevar og lærar dissekerer grisehjarte

Foto: Stryn vidaregåande skule

Utdanningsval 9.klasse

Vi ønskjer 9.klasse elevane i Nordfjord velkommen til hospiteringsdagar 12. og 13.mars

Begge dagane startar kl. 10.00 og avsluttar kl. 14.00

Mandag 12.mars er det oppmøte i Auditoriet ( Bruk hovudinngangen til Kantina)

Publisert 07. februar 2018 av Johanne Elisabett Sørdal | Oppdatert 07. februar 2018

 

Der blir det ei kort fellesøkt med orientering om dagane, før elevane blir fordelte etter dei utdanningsprogramma dei har meldt seg på.

Tirsdag 13.mars møter de slik det er oppsett på timeplanen for dagen.

Målet for hospiteringsdagane er følgjande;

  • Få kjennskap til innhald og arbeidsmåtar innan det utdanningsprogrammet du hospiterer på

  • Få kjennskap til vidare yrkes- og utdanningsvegar

 

Planar for hospiteringsdagane vert publisert før vinterferien og seinast 16.februar

Service og samferdsel

Helse- og oppvekst

Bygg- og anleggsteknikk

Studieføreførebuande

 NB! Skriv ut planane, og ta disse med på skulebesøket

Mat
Hugs å ta med matpakke.
Skulen si kantine er også open. I kantina kan elevane kjøpe seg god og rimleg mat.

Kontaktinformasjon
Om du treng å kontakte nokon ved skulen disse dagane, eller det er noko du lurer på i forkant, så kan du ringe sentralbordet ved skulen.

Telefonnummer:
Sentralbord : 57 63 86 00

Besøksadresse:
Stryn vidaregåande skule
Hegrevegen 1

6783 Stryn