Stryn vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Utvikling og kvalitet
Elevar Kåre Roseths plass

Elevar Kåre Roseths plass

Utvikling og kvalitet

Den vidaregåande opplæringa er gjennomgåande kjenneteikna av høg kvalitet. Dette krev at kvar skule føl opp med utviklingsarbeid. Noko arbeid kjem frå nasjonale føringar, noko frå skuleeigar medan anna er styrt frå den einskilde skule.

Den vidaregåande opplæringa har som mål

Elevar og lærlingar skal ha det kvalitativt beste opplæringstilbodet i landet

Vidaregåande opplæring er organisert slik at ein har eit breitt tilbod til ungdomen 

Vidaregåande opplæring spelar ei viktig rolle i høve kompetanseheving, næringsutvikling og samfunnsutvikling i fylket

Opplæringa er heilskapleg frå grunnskule til fullført vidaregåande opplæring

Stryn vidaregåande skule sin utviklingsplan

Revidert utgåve kjem hausten 2020