Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Vg2 Byggteknikk   Foto: Stryn vgs

Vg2 Byggteknikk Foto: Stryn vgs

Vaksenopplæring

På denne sida finn du det vidaregåande opplæringstilbodet for vaksne skuleåret 2021-22.

Til hausten startar Stryn vidaregåande skule eit utdanningstilbod til vaksne minoritetsspråklege med føremål om fagbrev som tømrar. Utdanningstilbodet er eit samarbeid mellom skulen, næringsliv og NAV.

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak minoritetsspråklege, men opplæringstilbodet kan òg rettast mot andre målgrupper.

Gjennomføring

Utdanninga er 4-årig, der sluttkompetansen er fagbrev som tømrar. Utdanninga kombinerer teori og praksis frå første skuleår, gjennom at eleven vekslar mellom opplæring i skulen og i bedrift. Opplæringa i skulen er i hovudsak organisert med undervisning på dagtid (08.55 – 15.30), og varierer mellom teoretisk opplæring i fellesfag og programfag kombinert med praksis i verkstad. Praksis/læretid i bedrift følgjer bedrifta sin arbeidstid.

Opplæringsmodell Bygg- og anlegg

Spørsmål og rettleiing

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rettleiingstenesta ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

Søk på vigo.no

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

 

Kontakt

Marit Løvøy Gascogne 
avdelingsleiar 
57 63 86 16
marit.lovoy.gascogne@vlfk.no

Relaterte lenker