Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vegen vidare

Vegen vidare

Opptak til høgare utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskular og universitet. Men nokre studium har spesielle opptakskrav:

Opptaksprøver

Mange studium innan kreative fag krev ei praktisk opptaksprøve.

Realfagskrav

Nokre studium krev at du har visse realfag. Eksempel på slike studium er ingeniør-, realfags- og medisinske studium. Du finn opptakskrava til høgskole- og universitetsstudium på samordnaopptak.no. Vel du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst moglegheit til å få teke dei realfaga du treng.

Spesielle krav til høgare utdanning

Forskrift til opptak om høgare utdanning