Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vegen vidare

Vegen vidare

Utdanning innan Helse- og oppvekstfag legg grunnlag for mange og spennande yrke innan helse, oppvekst og sosialtenestene.

Læretid og fagbrev innan Helsearbeidarfaget legg grunnlag for vidare og høgare utdanning. Elevane har rett til Påbygging til generell studiekompetanse (Vg4) etter fullført og bestått fagbrev. Dette opnar vegane til attraktive yrke som sjukepleier, fysioterapi , velferdsteknologi og ei rekkje yrke innan helse- og sosialtenesta.