Vektaropplæring på Stryn Torg


Elevane på VG2 Sal, service og sikkerheit har sidan november hatt Stryn Torg som opplæringsarena i delar av Sikkerheitsfaget. Elevane har laga system innan Sikkerheitsplanlegging og rapportering, og utøver no dette i praksis.
Eit realistisk og fruktbart samarbeid som er under vidareutvikling.

vektar

Victoria Øvstetun som er senterleiar på Stryn Torg og faglærar i Sikkerheitsfaget Petter Løvdahl på Stryn vidaregåande skule er hovudpersonane i det fruktbare samarbeidet

vektar