Bli kjent dag 2017. Foto: Stryn vidaregåande skule

Bli kjent dag 2017. Foto: Stryn vidaregåande skule

Vellykka Bli kjent dag

Rådgivar Anne Serine Heggdal hadde regien på opplegget og skapte ei flott ramme på dagen. På programmet stod ulike aktivitetar både ute og inne, grilling og svelesteiking. Dagen vart avslutta med stemningsfull konsert av Øystein Eckkoff.