Bli kjentdag 2018  Foto:Johanne Elisabett Sørdal

Bli kjentdag 2018 Foto:Johanne Elisabett Sørdal

Vellykka Bli kjent dag

Miljøkoordinatoren vår Therese Dispen hadde regien på opplegget og skapte ei flott ramme på dagen. På programmet stod ulike aktivitetar både ute og inne, grilling og svelesteiking. Dagen vart avslutta med stemningsfull konsert av Øystein Eckkoff.