Trafikktryggingsdag   Foto: Therese Dispen

Trafikktryggingsdag Foto: Therese Dispen

Vellykka trafikktryggingsdag

Miljøkoordinatoren vår, Therese Dispen hadde regien på dagen der både elevar og tilsette fekk lærerike innslag og opplevingar.
Opplegget var i samarbeid Politiet, Ambulansen, Stryn Brannvesen, Statens vegvesen, Trafikktryggingsgruppa og Helse- og oppvekstfag ved Stryn vidaregåande skule.

Trafikk 3 (1).jpg