Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Vg1 Helse- og oppvekstfag
To elevar frå helse- og oppvekstfag tek blodprøve

Foto: Reed Foto AS

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring får du kjennskap til og kunnskap om dei ulike yrka utdanninga fører fram til.

Stryn vidaregåande skule er ein moderne og framtidsretta skule som ligg sentralt i Stryn sentrum. Skulen har lange tradisjonar knytt til samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Det er derfor svært naturleg å nytte ulike arenaer i opplæringa til elevane for å knytte saman teori og praksis.

Gjennom opplæringa på Vg1 Helse- og oppvekstfag får du prøve ut eit eller fleire lærefag gjennom arbeidspraksis i institusjon, slik at du vert sikrare på at du vel rett utdanningsveg. På Vg1 Helse- og oppvekstfag vert 10 veker i løpet av skuleåret nytta til prosjekt i samarbeid med lokale institusjonar, fordjupingsoppgåver, fagdagar og arbeidspraksis for elevane. Elevane har ikkje fellesfag i dei 10 vekene.

På Vg1 Helse- og oppvekstfag vil ei skuleveke innehalde følgjande fag:  

17 timar felles programfag

6 timar yrkesfagleg fordjuping

12 timar fellesfag – norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving

Grunnleggande ferdigheiter Vg1 Helse- og oppvekstfag

Læreplanar Vg1 Helse- og oppvekstfag

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

  • Inntakskrav
  • Fag- og timefordeling
  • Yrke og kompetanse

vilbli.no.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Trine Vik Nygård
Kontaktlærrar 1 HOA
906 66 793
 
 
Turid Skåre Wilhelmsen
Kontaktlærar 1HOB
482 48 2017
 
 
 
 
 

Relaterte lenker