Stryn vidaregåande skule

VG1 Helse- og oppvekstfag
VG1 Helse- og oppvekstfag
Dette er ei utdanningsveg for deg som ønskjer å arbeide med menneske.
Timefordeling
Felles programfag
Helsefremmjande arbeid
7 timar
Yrkesutøving
5 timar
Kommunikasjon og samhandling
5 timar
Prosjekt til fordjuping
6 timar
Fellesfag
Engelsk
3 timar
Norsk
2 timar
Kroppsøving
2 timar
Mattematikk
3 timar
Naturfag
2 timar


Kort presentasjon av felles programfag
Helsefremmjande arbeid:
Handlar om samanhengen mellom livsstil, fysiske og psykisk helse. Du lærer om verdien av kosthold, fysisk aktivitet, førebygging av livsstilssjukdomar og hindring av smitte.
Yrkesutøving:
Handlar om korleis oppvekstsektoren og helse- og sosialtenestene er bygd opp. Omfattar sentrale lover og allmenne spelereglar som gjeld i arbeidslivet.
Kommunikasjon og samhandling:
Handlar om møte mellom menneske uavhengig av alder, språk, religion, kultur, livsførsel eller funksjonsnivå. Vere bevisst på korleis veremåten og vår eiga åtferd er overfor brukaren.
Prosjekt til fordjuping:
I prosjekt til fordjuping på VG1 får du kunnskap om og kjennskap til dei ulike VG2 programma. I løpet av skuleåret får du prøve ut eit eller fleire lærefag du ønskjer å fordjupe deg i. I prosjekt til fordjuping vekslar du mellom opplæring i skule og opplæring i institusjon.

ho