Foto: Silje Fløtre Reed

Foto: Silje Fløtre Reed

Vg1 Service og samferdsel

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring får du kjennskap til og kunnskap om dei 8 ulike yrka utdanninga fører fram til.

Stryn vidaregåande skule er ein moderne og framtidsretta skule som ligg sentralt i Stryn sentrum. Skulen har lange tradisjonar knytt til samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Det er derfor svært naturleg å nytte ulike arenaer i opplæringa til elevane for å knytte saman teori og praksis.

I løpet av skuleåret får du prøve ut eit eller fleire lærefag gjennom arbeidspraksis i bedrift, slik at du vert sikrare på at du vel rett utdanningsveg. På Vg1 Service og samferdsel vert 10 veker i løpet av skuleåret nytta til prosjekt i samarbeid med lokale bedrifter, fordjupingsoppgåver, fagdagar og arbeidspraksis for elevane. Elevane har ikkje fellesfag i dei 10 vekene.

På Vg1 Service og samferdsel vil ei skuleveke innehalde følgjande fag:  

17 timar felles programfag

6 timar yrkesfagleg fordjuping

12 timar fellesfag – norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving

Felles programfag

I dei tre programfaga,17 timar per veke, vert det nytta varierte arbeidsoppgåver frå alle delar av en produksjonsprosess som er tilpassa Vg1-nivå og som er relevant for breidda av yrke i utdanningsprogrammet.

Grunnleggjande ferdigheiter

Les meir om andre elevar sine erfaringar med faga, og om

  • Inntakskrav
  • Fag- og timefordeling
  • Yrke og kompetanse

vilbli.no.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Siv Randi Berstad
Kontaktlærar
siv.randi.berstad@sfj.no
926 96 376
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaterte lenker