VG2 HelsearbeidarfagetVG2 Helsearbeidarfaget
Er du interessert i å arbeide med menneske og yte hjelp og omsorg er dette utdanninga for deg!
Timefordeling
Felles programfag
Kommunikasjon og samhandling
5 timar
Helsefremjande arbeid
7 timar
Yrkesutøving
5 timar
Prosjekt til fordjupning
9 timar
Fellesfag
Engelsk
2 timar
Norsk
2 timar
Kroppsøving
2 timar
Samfunnsfag
2 timar
Kort presentasjon av felles programfag
Kommunikasjon og samhandling
Her lærer vi om ulike kommunikasjonsteknikkar, samarbeid, vurdering og konfliktløysing.

Helsefremjande arbeid I dette faget lærer vi om ulike sjukdomar, korleis kroppen fungerar og sjukepleie.

Yrkesutøving Her lærer vi om korleis vere profesjonelle, lover, arbeidsmiljø og ergonomi.

I prosjekt til fordjuping vekslar vi mellom opplæring i skule og opplæring i institusjon. Du får høve til å vere ute i arbeidspraksis der du får nytte kunnskapen og ferdigheitene dine.

ha

Reservert plass på VG4 Påbygg til generell Studiekompetanse
Etter fullført og bestått fagbrev ligg alle mulegheiter opne for deg.
Du har reservert plass på VG4, ein rett du kan nytte til du er 24 år. Etter dette kan du ta vidare og høgare utdanning og ta Bachelor og Masterutdanning innan spesialfelt i ditt fagområde.