Stryn vidaregåande skule

VG2 Reiseliv til Stryn vidaregåande skule


Frå hausten 2015 kan Stryn vidaregåande tilby utdanning i VG2 Reiseliv.
Utdanninga er den einaste i Sogn og Fjordane og vert eit av programområda på Service og samferdsel.