Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv/Vg2 Sal, service og sikkerheit
Lærling kontor og administrasjonsfaget   Foto: Fagbladet

Lærling kontor og administrasjonsfaget Foto: Fagbladet

Vg2 Sal, service og sikkerheit

Programområdet for sal, service og sikkerheit skal legge grunnlag for yrkesutøving innan kundebehandling, sikkerheitsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tenesteleveranser.

Stryn vidaregåande skule er ein moderne og framtidsretta skule som ligg sentralt i Stryn sentrum. Skulen har lange tradisjonar knytt til samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Det er derfor svært naturleg å nytte ulike arenaer i opplæringa til elevane for å knytte saman teori og praksis.

På Vg2 Sal, service og sikkerheit kan du fordjupe deg innan følgjande lærefag:

Kontor- og administrasjonsfaget

Salsfaget

Vektarfaget

10 veker i løpet av skuleåret nytta til prosjekt i samarbeid med lokale bedrifter,  fordjupingsoppgåver,  fagdagar og arbeidspraksis for elevane.  Elevane har ikkje fellesfag i dei 10 vekene.

Grunnleggjande ferdigheiter

På Vg2 Sal, service og sikkerheit vil ei skuleveke innehalde følgjande fag:  

17 timar felles programfag

9 timar yrkesfagleg fordjuping

9 timar fellesfag – norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving

 

 

 

Kontakt

Gerd Flåten Skarstein
Kontaktlærar
476 80 634
 
 
Nordfjord Opplæringskontor
Tom Øyvind Solheim
905 28383
 
 
 
 
 

Relaterte lenker