Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Studiespesialisering

Vg2 Studiespesialisering

Skuleveka på Vg2 vil innehalde 15 timar fellesfag/obligatoriske fag: 

  • Norsk: 4 timar
  • Historie: 2 timar
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk: nivå 1 tysk/nivå2 spansk, tysk, standpunktkarakter på vitnemål
  • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (fell bort dersom du vel Realfagsmatematikk 1 eller Samfunnsfaglig matematikk 1 )

Resten er 15 timar valfrie fag / programfag.

Valfrie programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).

Totalt skal du ha 30 timar kvar veke. 

Fellesfag og valfrie programfag

Kjemielevar på bedriftsbesøk i Årdal

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Alf Andre Bjørke
Kontaktlærar 2STA
930 65 382
 
Ingrid Strømsnes
Kontaktlærar 2STA
913 08 126
 
Cecilie Fotland
Kontaktlærar 2STB
959 40 505
 
Hans Petter Galtung
Kontaktlærar 2STB
904 18 186