Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Studiespesialisering

Vg2 Studiespesialisering

Skuleveka på Vg2 vil innehalde 15 timar fellesfag/obligatoriske fag: 

  • Norsk: 4 timar
  • Historie: 2 timar
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk: nivå 1 tysk/nivå2 spansk, tysk, standpunktkarakter på vitnemål
  • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (fell bort dersom du vel Realfagsmatematikk 1 eller Samfunnsfaglig matematikk 1 )

Resten er 15 timar valfrie fag / programfag.

Valfrie programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).

Totalt skal du ha 30 timar kvar veke. 

Fellesfag og valfrie programfag

Kjemielevar på bedriftsbesøk i Årdal

 

Kontakt

Kjell Anders Waage- Pettersen
Kontaktlærar 2STA
kjell.anders.waage-pettersen@vlfk.no
415 43 202
 
Edvard Faleide
Kontaktlærar 2STA
952 12 846
 
Maria Storevik
Kontaktlærar 2STB
976 32 100
 
Lars Arve Loen
Kontaktlærar 2STB
905 93 511