Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg2 Studiespesialisering

Vg2 Studiespesialisering

Skuleveka på Vg2 vil innehalde 15 timar fellesfag/obligatoriske fag: 

  • Norsk: 4 timar
  • Historie: 2 timar
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk: nivå 1 tysk/nivå2 spansk, tysk, standpunktkarakter på vitnemål
  • Matematikk 2P (Praktisk matematikk): standpunktkarakter på vitnemål (fell bort dersom du vel Realfagsmatematikk 1 eller Samfunnsfaglig matematikk 1 )

Resten er 15 timar valfrie fag / programfag.

Valfrie programfag på vg2 / Vg3

Dei valfrie faga kaller vi programfag. Du må ta 2 fag som du har over 2 år (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velge ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).

Totalt skal du ha 30 timar kvar veke. 

Fellesfag og valfrie programfag

Kjemielevar på bedriftsbesøk i Årdal

 

Kontakt

Lene Heggen
Kontaktlærar 2STA
404 03 723
 
Endre Lunde
Kontaktlærar 2STA
911 24 187
 
Bernhard Hole
Kontaktlærar 2STB
917 40 519
 
Ann-Cristin Sanden
Kontaktlærar 2STB
917 40 519