Stryn vidaregåande skule

VG2 Transport og logistikk i Stryn - også kommande skuleår!


Stryn vidaregåande skule beheld utdanninga innan VG2 Transport og logistikk skuleåret 2015-16.
Dette vart klart etter møte i Hovudutval for opplæring i dag.