Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv/Vg2 Transport og logistikk
To elevar frå transportlinja skifter dekk

Foto: Reed foto AS

Vg2 Transport og logistikk

 
Har du ein draum om å køyre trailer eller buss, om å kjenne at du meistrer eit riktig stort køyretøy, eller ønskjer du å halde på med lager- og terminalarbeid (logistikk) då er Vg2 Transport og logistikk den rette utdanninga for deg. 
 

Stryn vidaregåande skule er ein moderne og framtidsretta skule som ligg sentralt i Stryn sentrum. Skulen har lange tradisjonar knytt til samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Det er derfor svært naturleg å nytte ulike arenaer i opplæringa til elevane for å knytte saman teori og praksis.

I løpet av skuleåret vert 10 veker i løpet av skuleåret nytta til prosjekt i samarbeid med lokale bedrifter, fordjupingsoppgåver, fagdagar og arbeidspraksis for elevane.  Elevane har ikkje fellesfag i dei 10 vekene.

Grunnleggjande ferdigheiter

På Vg2 Transport og logistikk vil ei skuleveke innehalde følgjande fag:  

17 timar felles programfag

9 timar yrkesfagleg fordjuping

9 timar fellesfag – norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving

 

 

Kontakt

Styrkår Kvame
Kontaktlærar
996 98 577

Relaterte lenker