Stryn vidaregåande skule

Vidareføring av idrettstilbodet


"Det spissa idrettstilbodet for potensielle toppidrettsutøvarar i vidaregåande opplæring" vert vidareført ved Stryn vidaregåande skule neste skuleår.
Om Stryn får landsline i skiskyting vert avgjort i Stortinget i desember.