Viktig informasjon frå helsesøsterMeningokokkvaksine


Helsesøster vil informere alle elevane våre om meningokokkvaksine onsdag 24.februar.
Vaksinering på skulen onsdag 9.mars kl. 09-12.
Sjå plan og viktig informasjon på neste side.

Kontaktlærar følgjer opp og informerar sine elevar.

Viktige datoar for opplegget rundt årets meningokokkinformasjon og vaksinering:

24.02.16 Kl. 0900-0930 Meningokokk informasjon vg1

Kl. 0930-1000 Meningokokk infomasjon vg2

Kl. 1000-120 Meningokokk informasjon vg 3 + vg2 yrkesfag.

01.03.16 Siste frist for innlevering av klasselister over dei som vil ha meningokokk-

vaksine, leverast til ekspedisjonen på skulen

09.03.16 Vaksinering ved skulen kl 0900-1200.

Helsesøster nyttar møterommet ved kantina til vaksineringsrom.

Opplegget blir elles som i fjor. Helsesøster hentar listene over kven som vil ha vaksine i ekspedisjonen den 02.03.16., og skulelege Rune Karlhagen skriv ut elektroniske reseptar. Elevane hentar sjølv vaksine på apoteket og tek den med til vaksinering den 09.03.16. Alternativ til vaksinering er at elevane kan kome innom Helsestasjon for ungdom torsdagane frå 1430-1630, eller oppsøke fastlege.Vaksine mot meningokokksykdom - publikumsinformasjon

Lenke/referanse til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler/?id=84435

Fire ulike meningokokkvaksiner har markedsføringstillatelse og er tilgjengelige i Norge. Tre er polysakkarid-konjugatvaksiner og beskytter mot meningokokkinfeksjon av henholdsvis serogruppe C og serogruppe A, C, W og Y. Nylig fikk en meningokokk B-proteinvaksine europeisk godkjenning. Den ble tilgjengelig i Norge i 2014.

Meningokokk C-konjugatvaksine

Vaksinen har vært tilgjengelig siden 2002. Den kan gis fra 2 måneders alder. Barn under 12 måneder bør få 2 doser med minst 2 måneders intervall. Personer over 1 år trenger bare én dose.

Meningokokk A+C+W+Y konjugatvaksine

Den første tetravalente konjugatvaksinen mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W og Y (Menveo®) ble tilgjengelig i Norge i 2010. Vaksinen inneholder konjugerte kapseloligosakkarider fra meningokokk gruppe A, C, W og Y. Bærerproteinet er en Corynebacterium diphtheriae-mutant, CRM197. Menveo® er godkjent til personer eldre enn 2 år. En annen tetravalent konjugatvaksine (Nimenrix®) ble tilgjengelig i Norge 2012. Vaksinen inneholder kapselpolysakkarider fra meningokokk gruppe A, C, W og Y konjugert til tetanustoksoid som bæreprotein

Meningokokk B-vaksine

En meningokokk B-vaksine (Bexsero®) ble tilgjengelig i Norge i 2014. Vaksinen består av utvalgte meningokokk B-proteiner framstilt med rekombinant DNA-teknologi og adsorbert til aluminiumdjuvans.

Om meningokokksykdom

Meningokokksykdom skyldes ulike meningokokkbakterier som overføres direkte fra person til person, enten ved direkte kontakt eller via luften. Det finnes flere serogrupper meningokokkbakterier. I Norge og andre europeiske land er gruppe B, C og Y mest utbredt, mens gruppe A er vanligst i deler av Afrika. Meningokokkinfeksjon er en alvorlig infeksjon som gir hjernehinnebetennelse og/eller blodforgiftning. Sykdommen kan utvikle seg raskt og dødeligheten er om lag 10 prosent. Omtrent 20 prosent av pasientene får varige følgetilstander som døvhet, hodepine, konsentrasjonsvansker og amputasjoner.

Hvem bør vaksinere seg?

Meningokokk ACWY vaksine, meningokokk B-vaksine:

 • Personer uten miltfunksjon
 • Personer med alvorlig komplementdefekt
 • Nærkontakter rundt tilfeller av meningokokksykdom
 • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell)
 • Reisende til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle meningokokktyper. I noen land kreves meningokokk ACWY-vaksinasjon før innreise. Meningo­kokk ACWY-vaksine anbefales for reisende til meningittbeltet i Afrika, og er påkrevd for pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah). Meningokokk B-vaksine er ikke anbefalt for reisende til noen av disse områdene.
 • Ungdom i alderen 16 – 19 år, spesielt de som skal delta aktivt i russefeiring, bør vurdere å vaksinere seg.
  Se egen anbefaling:
  Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse
 • Menn som har sex med menn og som har tilfeldig sex eller intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.

Meningokokk C-vaksine:

 • Spedbarn uten miltfunksjon
 • Nærkontakter til pasienter med meningokokk C-sykdom
 • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell)

Mer informasjon

01.06.2010Oppdatert 13.10.2015