korona

Viktig informasjon om Koronaviruset - Covid-19

Vi minner på kor viktig det er at vi alle framleis er med på å hindre spreiing av smitte.

Oppdatert informasjon frå Vestland fylkeskommune finn du her.