Viktige datoarMelding om skuleplass


5. juli - Melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak
14. juli - Svarfrist første inntak
29. jul - Melding om andre inntak
3. august - Svarfrist andre inntak

Du må gå på vigo.no for å sjå resultatet av inntaket. Påminning om at inntaket er klart blir send på sms. Dersom du har førehandssvart treng du ikkje gjere noko, men du kan gå inn og endre svaret. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje mottar sms, t.d. om du er på ferie i utlandet, kan du sjølvsagt sjå inntaksresultatet på vigo.no om du har kodar/passord frå MinId. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved søking.