Stryn vidaregåande skule

Vurdering for læring

Prosjektnamn:

Dei viktigaste grunnane til at prosjektet vert gjennomført:
Opplæringslova kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring.
Udir-1-2010 - Individuell vurdering i grunnskulen og vidaregåande opplæring etter forskrift i opplæringslova.
Forskning som dokumentasjon på behov for vurdering som grunnlag og verktøy for læring.
Vidareutvikle lærarane sin vurderingspraksis gjennom auka kunnskap om vurdering.
Vidareutvikle elevane sin kunnskap om vurdering.
Informere foreldre om vurderingsarbeid på skulen.

vurvur