Stryn vidaregåande skule

Vurdering i vidaregåande opplæring

vur

Undervegsvurdering har til formål å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpassa opplæring.
Sluttvurdering gir informasjon om nivået ved avslutninga av opplæringen i fag.
Vurdering for læring har eit læringsfremmjande formål, og skal danne grunnlag for tilpassa opplæring.
Vurdering av læring har til hensikt å gi informasjon om fagkompetanse på eit gitt tidspunkt.