Stryn vidaregåande skule

XL - Mestermøte 2015


Tirsdag og onsdag denne veka deltek to lærarar frå Bygg- og anlegg frå Stryn vidaregåande skule på XL- Mestermøte i Oslo.
Leverandørar frå ulike firma vil presentere nye produkt og trendar innan byggbransjen på messa.